Äldre synskadad får åka färdtjänst

ÄLVSJÖ En 86-årig kvinna i Älvsjö som tidigare nekats rätt till färdtjänst har nu i stället fått ja. Det är förvaltningsrätten som anser att trafiknämndens beslut var felaktigt.

Trafiknämnden ansåg inte att det läkarintyg kvinnan hade från en ögonläkare styrkte att hon hade väsentliga svårigheter att resa kollektivt eller hade svårt att förflytta sig på egen hand. Men kvinnan överklagade beslutet och har nu alltså fått rätt.

Förvaltningsrätten konstaterar att hon har en sjukdom som leder till gångsvårigheter och balansrubbningar, artros i båda höftlederna, är blind på ena ögat och synnedsatt på det andra, samt har svårt att kliva av och på bussar och röra sig i trappor. Kvinnan går med hjälp av rollator och gåstavar.

Rätten anser att eftersom hon har svårt att förflytta sig, resa med-, samt genomföra byten inom allmän kollektivtrafik på egen hand så har hon väsentliga svårigheter och ska beviljas färdtjänst.