Äldre tar strid för sin gympa

Pensionärerna är upprörda över att seniorgympan på Hässelgården hotas.

–Tack vare vår gympa håller vi oss krya, säger Gun-Britt Meyer.

Sedan fyra år ordnas det seniorgympa på Hässelgården. Nu har pensionärerna informerats om att gympapassen ska sparas in.

– Vi har fått besked att det inte blir någon mer gympa. Vi vill ha kvar den. Tack vare vår gympa håller vi oss krya, säger Gun-Britt Meyer.

Pensionärerna har samlat in namnunderskrifter som de lämnat in till stadsdelsnämnden.

– Det är många som gympar där och går på olika pass. Det är bättre att vi får röra på oss och hålla oss friska, annars kostar vi samhället ännu mer pengar, säger Gun-Britt Meyer.

Enligt Ingrid Friberg, avdelningschef för äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, håller ett tjänsteutlåtande på att tas fram.

– Vi är inte klara än och vårt förslag kommer upp på stadsdelsnämnden den 22 november, säger hon.

Gympapassen på Hässelgården har under fyra års tid finansierats till 50 procent av stadsdelen och 50 procent av stimulansmedel från Socialstyrelsen.

– Vi får inga mer pengar från Socialstyrelsen från och med nästa år. Därför måste vi se över verksamheten, säger Ingrid Friberg.

Gympan hålls på Friskvårdscentrum – som är ett aktivitetscentrum och en mötesplats för personer som är minst 60 år – och finns på seniorboendet Hässelgårdens bottenvåning. Men stadsdelen vill använda lokalerna till annat.

– Vi behöver lokaler för en daglig verksamhet för hjärnskadade, ett gruppboende och så behöver vi få plats med en hemtjänst­enhet. Delar av verksamheten vid Friskvårdscentrum förelås flyttas till aktivitetslokalen Växthuset i Vällingby, säger Ingrid Friberg.

Hon vill inte uppge hur det exakta tjänstemannaförslaget kommer att se ut. En påtaglig förändring är att det blir dyrare att motionera.

– Vi kommer inte att lägga ner seniorgympan utan minska verksamheten. Vi föreslår att vi har kvar en mindre lokal för den. Dessutom har vi förstått att vi inte får subventionera gymkort som vi hittills gjort. Vi kan inte ha det på samma sätt, säger Ingrid Friberg.