120 äldre upp till kamp

"Det här är startskottet för vår kamp för ett bättre, roligare och hälsosammare liv", sa Birgitta Günenc Eklund i megafonen.
"Det här är startskottet för vår kamp för ett bättre, roligare och hälsosammare liv", sa Birgitta Günenc Eklund i megafonen.
Över 100 pensionärer samlades i måndags för uppropet "Nu kan vi inte tiga längre". De kämpar för träffpunkter, bostäder för äldre och en äldrenämnd.
– Det här är startskottet för vår kamp för ett bättre, roligare och hälsosammare liv, sa Birgitta Günenc Eklund i megafonen.

Uppropet, som Pensionärernas Riksorganisation i Tyresö står bakom, samlade cirka 120 pensionärer vid utegymmet vid Wättingestråket. Upprinnelsen är att de saknar träffpunkter för sociala och fysiska aktiviteter.

– Många äldre har svårt att ta sig ut. De blir ensamma och har kanske inte heller så stort kontaktnät. Det skapar depression och belastar sjukvård och hemtjänst. Träffpunkter är väldigt viktigt för dem men också självklart för de aktiva, säger Sylvia Ljungdahl, medlem i arbetsgruppen som står bakom uppropet.

Hon berättar att när hon skrev till socialnämnden fick hon till svar att utegymmen har byggts delvis för att bejaka att fler äldre är aktiva.

– Många av oss orkar inte den träningen. Därför samlas vi här för att berätta vad det är vi vill.

Birgitta Günenc Eklund, också medlem i arbetsgruppen, tog till orda i megafonen.

– I Haninge har man sju träffpunkter, snart åtta. I Tyresö har vi ingen, sa hon.

 

 

De äldre kämpar också för fler bostäder för äldre – till exempel serviceboenden – till rimliga priser. Men första prioritet är en äldrenämnd – en fråga som Kommunala pensionärsrådet också har drivit.

– Vi kräver att det bildas en äldrenämnd som satsar på de här sakerna, sa Birgitta i megafonen.

Hon poängterade:

– Vi utgör 25 procent av väljarkåren. Vi måste tala om att vi finns och att vi har krav.

Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande, lyfte upp möjligheten att ha föreningslokaler i framtida kulturhus.

– De är ju inte färdigutformade än på något sätt så det finns fortfarande möjlighet för er att påverka, sa han.

Om bostäder för äldre sa han:

– Vi vill också ha olika typer av boenden för äldre. Vi tittar på om man kan få till ett mellanting mellan äldreboende och trygghetsboende.

Han avbröts av pensionärerna:

– Det vill vi ha!

– Det vill vi ha!

– Helst boende där man själv kan välja att flytta in utan att behöva biståndsbeslut, fortsatte Andreas.

Äldrenämnden då? Lokaltidningen Mitt i Tyresö ställer frågan till Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Med all säkerhet kommer det att bli av efter nästa val. Det har vi redan gett besked om i pensionärsrådet.

När ska beslut tas?

– I början av valåret är det bra om partierna är överens om hur strukturen ska se ut.