Äldre tvingas flytta från äldreboendet

I vår måste alla äldre flytta från äldreboendet Borgarhemmet. I dag bor här ett 50-tal personer.
I vår måste alla äldre flytta från äldreboendet Borgarhemmet. I dag bor här ett 50-tal personer.
Borgarhemmets äldreboende ska totalrenoveras.

Alla äldre måste flytta.

– Det är förfärligt. Varför ska jag behöva flytta igen, säger en av de äldre.

Borgarhemmet är äldreboendet som ligger i kvarteret mellan Högalids-, Heleneborgs- och Varvsgatan på Södermalm.

Här bor i dag ett 50-tal äldre. Men nästa vår tvingas de flytta.

Byggnaden ska totalrenoveras och byggas om till seniorlägenheter.

– Lokalerna är inte ändamålsenliga enligt de krav som ställs på vård och omsorg i dag, säger Birgitta Gunneflo, vd för Stockholms Borgerskap, som driver boendet.

Borgarhemmet byggdes år 1908 för friska pensionärer. De äldre som bor i byggnaden i dag har biståndsbeslut, är ofta rullstolsburna och över 90 år.

– De som kommer till oss är väldigt gamla och sjuka, säger Birgitta Gunneflo.

Det rimmar dåligt med att det inte finns tillräckligt många hissar och att badrummen är små i huset, vilket gör att det är svårt att få plats med en rullstol.

– Det är tråkigt och besvärligt att de äldre kommer att behöva flytta, men tyvärr nödvändigt. Men vi ska försöka göra det så bra vi kan, säger Birgitta Gunneflo.

Det är Stockholms stads ansvar att hitta nya platser till de äldre.

Var kommer de äldre att flyttas?

– Det är ingen som vet i dagsläget, då det är sex månader kvar tills flytten ska ske, säger Barbro Karlsson, strateg på äldreförvaltningen.

Det finns enligt henne ingen brist på platser på äldreboenden.

– Alla kommer att erbjudas en ny plats.

Kommer alla att få bo kvar på Södermalm?

– Jag tror inte det skulle vara något bekymmer, den enskilde får stillsammans med närstående vara med och välja en ny plats, säger Barbro Karlsson.

När de äldre har flyttat vill Stockholms Borgerskap bygga om Borgarhemmet till seniorlägenheter, som kan stå klara år 2018. Det planeras även för ett nytt hus med äldreomsorg.

Verksamheten i Enkehuset och Rozeliahemmet fortsätter även efter att Borgarhemmet stängs.

Lokaltidningen Mitt i har varit i kontakt med flera av de äldre på Borgarhemmet, som har valt att inte medverka i tidningen.

– Men skriv att det förfärligt. Det är botten att behöva flytta, varför ska jag tvingas att göra det igen, säger en boende.