Äldre tyckte till om hemtjänst och boenden

Lidingö När de äldre fick säga sitt om hemtjänsten och särskilda boenden på Lidingö visade det sig att brukarna generellt är mer nöjda med hemtjänsten än med de särskilda boendena. Det visar Socialstyrelsens årliga brukarundersökning som presenterades för äldre- och handikappnämnden i förra veckan. Sociala aktiviteter och upplevelsen av maten var två områden där de äldre ville se förbättringar.