Äldre i Tyresö – mer nöjda än i länet

vbvnbv
BILDEN ÄR ETT COLLAGE.
Nio av tio äldre i Tyresö känner sig nöjda med hemtjänsten och äldreboendet, visar en ny undersökning. Däremot ökar missnöjet med utbudet av aktiviteter kraftigt.

Trots den senaste tidens protester mot nedläggningar av äldreboenden i Tyresö får äldrevården högt betyg i en ny enkätundersökning som Socialstyrelsen gjort.

Resultatet visar att äldre personer i Tyresö är mer nöjda med hemtjänsten och sitt äldreboende – jämfört med snittet i hela Stockholms län.

– Det känns alldeles utmärk, väldigt roligt. Vi vill ju också bli ännu bättre. Därför får vi inte stanna av nu, det är ett ständigt utvecklingsarbete, säger Magnus Lublin, socialchef i Tyresö kommun.

I Stockholm är runt 80 procent av de äldre nöjda med både hemtjänst och äldreboende. Tyresö ligger rejält över snittet. Här är hela 91 procent av personer med hemtjänst nöjda och 84 procent av de som bor på äldreboende.

Stort missnöje med aktiviteter

Något som sticker ut är missnöjet över val av aktiviteter bland de som bor på äldreboende. Endast 39 procent är nöjda med de aktiviteter som erbjuds, till skillnad från förra året då 53 procent uppgav att de var nöjda.

– Jag har jättesvårt att säga varför, vi är inte klara med analysen. Vi har många dementa på våra boenden. Har man inte kommunicerat vilka aktiviteter vi har till anhöriga skulle det kunna vara en förklaring.

Finns det något samband med tumultet kring nedläggningen av Ängsgården och Björkbacken?

– Jag har svårt att se att det hänger ihop. Mätningen gjordes i mars, och då var inga beslut fattade, så det tror jag inte har påverkat.

Undersökningen besvarades av drygt 130 000 personer i hela landet, och riktade sig till personer över 65 år och som bor på äldreboende eller mottar hemtjänst.