Äldre på kö för vårdplats – redan innan sommaren

Charlotte Julius Dalengeriatriken
Charlotte Julius på Dalengeriatriken tycker att de är väl rustade inför sommaren.
Sjukhusen kämpar nu för att kunna hålla vårdplatser öppna i sommar, så att patienter inte ska bli kvar på akutmottagningarna och stoppa flödet där.
En nyckel är de geriatriska sjukhusen.

Sjukhusen jobbar nu in i det sista för att klara sommaren. Det handlar om att ha tillräckligt med personal så att så många vårdplatser som möjligt kan hållas öppna.

En nyckel till att klara akutsjukvården är att det finns tillräckligt många geriatriska vårdplatser, alltså sjukhusvård för äldre.

Äldre patienter som inte kan skickas hem riskerar annars att bli kvar på akuten.

– Det är en vårdkedja som måste hänga ihop, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

57 väntar på en plats

Men det ser redan ganska tufft ut. Vid länets 13 geriatriska sjukhus fanns härom morgonen 12 lediga platser, medan 57 patienter med remiss väntade på att få en plats.

Dalengeriatriken på Dalens sjukhus i söderort är störst i länet, med 158 vårdplatser.

– Vi drar ner tio procent under sommaren, vilket innebär att vi håller ungefär 143 vårdplatser öppna, säger Charlotte Julius, verksamhetschef.

Vi har lyckats anställa en del sjuksköterskor

Charlotte Julius

Bristen på sjuksköterskor blir extra tydlig under sommaren, menar hon:

– Men vi har lyckats anställa en del sjuksköterskor och har sommarvikarier i de allra flesta yrken.

Charlotte Julius poängterar att det gäller att alla vårdgivare samarbetar för att få till ett så smidigt flöde som möjligt. 

Rundar akuten

Dalengeriatriken arbetar också med direktintag, där patienter kommer in direkt från hemmet utan att de behöver passera akutsjukhusen.

– Det sparar tid och utsätter inte patienten för onödiga inläggningar, säger hon.

Fler vårdas i hemmet

Förra sommaren fanns under en högsommarvecka 849 öppna vårdplatser vid de geriatriska sjukhusen i länet, mot de 1 050 som är den beslutade kapaciteten.

Ett alternativ till att läggas in på sjukhus är ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet.

– I slutet på maj hade vi 2 600 sådana platser, och det är i stort sett lika många öppna i sommar, säger Johan Bratt.

Totalt sett har vi en stor kapacitet

Johan Bratt

Han framhåller också att det numera finns fler lösningar, som dagvårdsavdelningar och speciella eftervårdsplatser.

– Invånarna ska känna sig trygga. Totalt sett har vi en stor kapacitet. Akutpatienterna prioriteras på medicinska grunder, och det som är mindre akut får tyvärr vänta.

Fullt på förlossningen

Inom förlossningsvården väntar en tuff sommar, då det är högsäsong för födslar samtidigt som många ska ha sin semester. Redan nu är de flesta kliniker fullbokade vissa veckor.

Kapaciteten uppges vara som förra sommaren. Kvinnor som inte får plats på ”sin” klinik erbjuds plats på något annat sjukhus.

Beredda på värmebölja

Sjukhusen har också beredskap för värmebölja, och har köpt in kylmaskiner och justerat de tekniska systemen för kyla och ventilation.

En inventering av särskilda känsliga lokaler har genomförts och en handlingsplan har tagits fram.