Äldre vill ha mer personal

STOCKHOLM Äldre i Stockholm som har omsorg vill ha mer personal, framförallt till utevistelser och aktiviteter.

De vill även ha mer friskvård och större utrymme för individuella önskemål.

Det framkom när Stockholms äldreförvaltning förra året började med rådslag bland äldre, deras anhöriga och vårdpersonal för att får reda på vad de har för önskemål och synpunkter.

Förra året hölls sju rådslag. Äldreförvaltningen kommer att fortsätta med rådslagen även i år och utveckla samarbetet med pensionärsorganisationer och medarbetare inom äldreomsorgen.