äldre vill ha ny bana för boule

Kärrtorp Pensionärer vill ha en ny boulebana i Kärrtorpsparken. Detta den gamla lutar och därför inte inbjuder till spel, menar den lokala PRO-föreningen i en skrivelse till stadsdelen.