Äldreboende får skydd av väktare

Ett äldreboende på Lidingö tvingas nu anlita en ordningsvakt dygnet runt.

Bakgrunden är att många anställda känner sig hotade av en anhörig till en av de boende.

I slutet av januari fick Arbetsmiljöverket in en anmälan från ett vård- och omsorgsboende på Lidingö.

Anmälan rörde en händelse i januari då flera anställda ska ha utsatts för hot och våld av en anhörig till en vårdtagare. Polis ska också ha tillkallats för att avhysa den anhöriga personen.

– Jag har aldrig varit med om något liknande under de drygt 30 år jag arbetat inom vården, säger Bibbi Wikström, chef för utföraravdelningen på Lidingö stad.

När Arbetsmiljöverket besökte äldreboendet berättade flera anställda att de även vid tidigare tillfällen känt sig hotade av den anhöriga. Nu kräver Arbetsmiljöverket att boendet måste ha en vakt på plats, så att säkerheten för personalen tryggas.

Enligt Sari Gharanfoli, arbetsmiljöinspektör på verket, är Lidingöfallet inte unikt.

– Det förekommer. Vi måste se till att de anställda är tryggade och en vakt kan vara en bra lösning, säger hon.

Sari Gharanfoli påpekar att många anhöriga kan ha synpunkter på vården eller något annat kring vårdtagaren.

– Men sedan kan de gå över till anklagelser. Gränserna kan vara lite flytande, säger hon.

Enligt Bibbi Wikström har kommunen haft ett flertal möten för att komma tillrätta med situationen.

– Jag är djupt olycklig för att vi är i den här situationen. Vi vill ge god vård och omsorg till alla och även ha en god relation med anhöriga, säger Bibbi Wikström.

Hon framhåller även vikten av att samarbeta med de anhöriga.

– Om de har synpunkter eller klagomål så vill vi få fram dem. Vi har ett system för att behandla och utreda synpunkter, säger hon.

Ordningsvakten finns på plats dygnet runt och kostar Lidingö stad 55 000 kronor i veckan.

Det finns dock inget beslut om hur länge det ska vara. Det beror på hur länge ordningsvakten behövs uppger man på kommunen.

Händelsen på äldreboendet har även polisanmälts och enligt Claes Trotzig på Lidingöpolisen ska en utredning göras.