Äldreboende HBTQ-vänligt

Järfälla I morgon onsdag ska socialnämnden i Järfälla kommun ta ställning till ett budgetförslag för nästa år. Med i budgeten finns pengar avsatta till HBTQ-certifiering av kommunens äldreboenden. Konkret innebär certifieringen att personalen får gå en tvådagarsutbildning om frågor som rör homo-, bi-, trans- och queerpersoner.