Äldreboende kan ha drabbats av stölder

Stuvsta Två stölder kan ha inträffat på ett och samma äldreboende i Stuvsta. Enligt två separata lex Sarah-rapporter ska det enligt anhöriga ha stulits kontanter i juli. I ett av fallen ska sedlar ha saknats i en plånbok, i ett annat fall stals 5 500 kronor ur en sovrumsbyrå.

Anhöriga har av äldreboendet uppmanats att polisanmäla, man har också informerat personalen.