Äldreboende kan mista bibliotek Broar ska lysa om nätterna

KUNGSHOLMEN Just nu pågår diskussioner inom kommunen om att flytta biblioteket på Serafens äldreboende.

Bakgrunden är att Kungsholmens stadsdelsförvaltning ser över om lokalerna kan användas till andra ändamål. Vilken verksamhet som skulle kunna passa i lokalerna är inte klart. Hur bokutlåningen ska lösas om biblioteket försvinner är också på idéstadiet, men ett alternativ kan komma att bli en bokbuss som sköter utlåningen.

I alliansens förslag till budget för 2013 har fem miljoner kronor avsatts för att lysa upp broar och byggnader i Stockholm. Förslaget kommer ursprungligen från Kungsholmsbon Erik Slottner (KD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Två av de aktuella broarna leder till Kungsholmen, Västerbron och Stadshusbron. Den senare ska skina med hjälp 55 stycken LED-armaturer till en kostnad av 700 000 kronor, medan ljusningen för Västerbron tillgodoses för 400 000 kronor med metallhalogen.