Min lokala hjälte

Här trivs man bäst på privata äldreboenden

Kungsholmsborna trivs bäst på de privata äldreboendena - men sämre på det kommunala.
Men det finns problem med ensamhet och utevistelse på många av stadsdelens boenden, enligt de äldre själva.
Kungsholmsborna trivs bäst på de privata äldreboendena - men sämre på det kommunala. Men det finns problem med ensamhet och utevistelse på många av stadsdelens boenden, enligt de äldre själva.
Kungsholmsborna trivs bäst på de privata äldreboendena - men sämre på det kommunala.
Men det finns problem med ensamhet och utevistelse på många av stadsdelens boenden, enligt de äldre själva.

Tre av fyra på Kungsholmens äldreboenden är i snitt nöjda med sitt boende, det visar en färsk undersökning från Socialstyrelsen där de äldre har fått tycka till om sin vård och omsorg. Kvinnorna är generellt lite mer nöjda.

Något som är väldigt påtagligt är att de som bor på boenden, drivna av privata aktörer, är betydligt mer positiva i sina svar jämfört med de som bor på det offentligt drivna boendet Serafen. På det senare är ”bara” 61 procent nöjda. Att jämföra med snittet på 82 procent för de privat drivna boendena.

Men samtidigt är 45 procent i hela stadsdelen missnöjda med möjligheterna att komma ut från sina boenden – oavsett driftsform. Siffror som är ungefär likadana över hela staden.

Det är dessutom 65 procent som känner sig besvärade av ensamhet på Kungsholmens äldreboenden.

På Kungsholmen är man också mer missnöjda med käket jämfört med i resten av staden och landet. 37 procent tycker inte att maten smakar bra på sitt boende. Siffror som dessutom har gått stadigt nedåt i stadsdelen det senaste åren.