Äldreboende fick varning – pastejen för varm

Det fanns brister i hur man hanterade smörgåsmaten, vilket kan leda till listeriabakterier
Det fanns brister i hur man hanterade smörgåsmaten, vilket kan leda till listeriabakterier
Efter en oanmäld kontroll av livsmedel fick ett äldreboende i Täby anmärkningar på att personalen inte följt rutinerna. Däribland smörgåsmaten där leverpastejen varit allt för varm.
– Har man otur kan det utvecklas listeriabakterier, säger hälsoinspektören Gunilla Lindström.

Den 26 april i år gjorde Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds kontrollanter ett oanmält besök på äldreboendet Attendo Enhagsslingan i Täby. Ursprungssyftet var att kontrollera om det fanns så kallade listeriabakterier i den smörgåsmat som gavs till åldringarna. Men inga spår av den bakterien hittades, däremot upptäcktes en rad brister andra brister.

– Vi upptäckte en del brister i hur personalen följer rutinerna, och eftersom det är en så pass känslig konsumentgrupp är det väldigt viktigt att rutinerna följs, säger Gunilla Lindström, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

För varm leverpastej

Det handlar bland annat om bristande skyddskläder och brister i hur man kontrollerar temperaturer så att kylkedjor inte bryts.

– Exempelvis förvarade man en leverpastej på en kylplatta, vilket i sig är bra men pastejens ovansida blev alldeles för varm. Det kan leda till att farligare bakterier frodas vilket inte är bra för äldre personer med nedsatt immunförsvar. Har man otur så kan det växa till sig listeriabakterier om man inte är noggrann.

Det finns rutiner på boendet, säger Gunilla Lindström, men problemet är att de inte efterlevs och att personalen inte har en tillräcklig kunskap.

”Hade det fungerat till 100 procent hade vi inte fått någon markering” – verksamhetschefen Mikael Kvist

Mikael Kvist är verksamhetschef på Enhagsslingan i Täby och han säger att de följt upp de anmärkningar som gjorts vid kontrollen.

– Jag anser att vi har bra rutiner när det gäller livsmedelshygien. Det finns kontrollistor i varje kök där det exakt står vilken temperatur livsmedlen ska ha och hur man ska gå till väga, säger Mikael Kvist och fortsätter:

– Men hade det fungerat till hundra procent hade vi inte fått någon markering. Därför är det mitt ansvar att se till att personalen verkligen följer de rutiner som finns.

En mardröm om bakterier utvecklas

Han berättar att alla nyanställda och vikarier får gå en introduktionskurs och att det finns planeringsdagar avsatta för livsmedelshygien. När det gäller bristerna i smörgåsmaten, där exempelvis leverpastejen var för varm, har man vidtagit åtgärder.

Han berättar att alla nyanställda och vikarier får gå en introduktionskurs och att det finns planeringsdagar avsatta för livsmedelshygien. När det gäller bristerna i smörgåsmaten, där exempelvis leverpastejen var för varm, har man vidtagit åtgärder.

– Det handlar hela tiden om att hitta en balans i det dagliga arbetet. Människor väljer att gå upp olika tider på morgonen och för att de ska få sin frukost så snabbt som möjligt kan det hända att smörgåsmaten stått för länge på en kylplatta. Men det har vi tagit till oss och rättat till.

Hur viktigt är det att vara noggrann?

– Det är otroligt viktigt, särskilt när det gäller äldre som är särskilt utsatta. Det skulle vara en mardröm om det till exempel utvecklades listeriabakterier, men vi har rutiner för att det inte ska hända och det är mitt ansvar att de efterlevs.

Fakta

Det här är listeria

I Stockholms län genomför man kontroller av smörgåspålägg med känd risk för höga halter av Listeria monocytogenes, t.ex. vakuumpackade charkprodukter, delikatessostar, gravad och kallrökt lax. Provtagning görs i verksamheter där servering sker till en känslig konsumentgrupp, till exempel äldreboende, sjukhus, andra vårdhem och förskolor.

De första symtomen vid en listeriainfektion är vanligen feber utan andra symtom. Eller feber och influensaliknande symtom som huvudvärk, muskelvärk och illamående.

Infektionen kan utvecklas till blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation.

Källa: Vårdguiden, Stockholms län