Äldreboenden kan få reservkraftverk

I dag riskerar svårt sjuka i Värmdö att bli utan livsnödvändig elektrisk utrustning vid strömavbrott.

Nu ska möjligheterna till att installera stationära reservkraftverk på samtliga äldreboenden utredas.

I dag finns ett stationärt reservkraftverk inom Värmdös äldreomsorg placerat på boendet Ljung. Efter fyra timmars strömavbrott finns ytterligare två reservelverk tillgängliga för utplacering på kommunens resterande tre särskilda boenden. Men de måste då rotera mellan Gustavsgården, Slottsovalen och Djuröhemmet, vilket innebär endast fyra timmars eldrift per dygn och fastighet samt att hela elbehovet under dessa timmar inte kan tillfredsställas. Detta är inte idealt, menar Monica Fransson, chef för kundvals- och finansieringsavdelningen för äldreomsorgen.

– Det handlar om sårbara verksamheter, säger hon.

Livsnödvändig utrustning kan sluta fungera under strömavbrotten. Det kan gälla smärtpumpar och syrgaskoncentratorer. Att annan utrustning, som personlyftar samt höj- och sänkbara sängar, slutar att fungera är också ett problem.

I vinter har Gustavsgården varit utan el under flera timmar.

– Strömavbrott är i synnerhet problematiska när det är mörkt ute. Det finns hundra personer på Gustavsgården och många har en demenssjukdom. De kan bli rädda och skrämda och det blir svårt för personalen att få en överblick av situationen, säger Monica Fransson.

Personalen förbereder sig på om det skulle bli en mörkläggning i nuläget.

– Men det är inte tillräckligt med ficklampor.

Vid finansieringsnämnden för äldreomsorgens möte i förra veckan beslutades att kommunstyrelsens fastighetsutskott ska utreda vad det skulle kosta att installera stationära reservkraftverk även på Gustavsgården, Slottsovalen och Djuröhemmet. Hyran av fastigheterna skulle bli högre vid installation av reservaggregaten. Därför ska fastighetsutskottet även ge ett förslag på ett preliminärt hyreskontrakt.

– I den bästa av världar kan man förhoppningsvis få reservkraftverken till nästa vinter, säger Monica Fransson.

Det är inte tillräckligt med ficklampor.Monica Fransson Värmdö kommun