Äldreboenden ofta drabbade av stölder

Kontanter och smycken som försvinner från äldreboenden är ett vanligt fenomen i Huddinge.

Kommunen har börjat arbeta med nya rutiner för att få fast gärningsmännen.

– Vi misstänker att stöldligor varit i farten i sommar. Vi har noterat en eller flera personer som vi inte känner igen. Man brukar känna igen de anhöriga, säger Ann-Christine Hansson, tillförordnad verksamhetschef äldreomsorgen.

Eftersom ytterdörren till äldreboendena är öppna dagtid är det bara att knalla in.

Stölder på äldreboenden anmäls kontinuerligt. Men oftast läggs utredningarna ned, eftersom det är svårt att bevisa vem som gjort brotten.

– Flera personer har tillgång till äldreboenden. Det är många som rör sig där, anhöriga och hantverkare bland andra. Men det är ganska ovanligt att folk bryter sig in, säger Anna Schelin, polisinspektör i Huddinge.

Det är också svårt att få fram rättvis statistik för stölder på äldreboenden, berättar Anna Schelin.

– Stölderna går i vågor, ibland kan det vara någon anställd med onda avsikter som ligger bakom stölderna.

Anna Schelin tror också att det finns ett stort mörkertal.

– För att boendena inte vill framstå i dålig dager finns det en risk att de låter bli att anmäla stölderna till polisen.

Men Ann-Christine Hansson tror inte att äldreboenden låter bli att polisanmäla om stölder förekommit.

– Vi polisanmäler händelsen eller så görs det av de som drabbats eller deras anhöriga. Vi har en öppen dialog. Det finns ingen vinst med att mörka något.

Händelsen registreras även hos kommunen och en lex Sarah-anmälan görs.

Under året som gått har Huddinge kommun arbetat med en checklista som ska användas vid misstanke om stöld på ett äldreboende.

– Den nya checklistan finns för att vi ska arbeta systematiskt med detta och för att våra äldre ska känna sig trygga, säger Ann-Christine Hansson.

Exempelvis ska all ny personal, boende och anhöriga alltid informeras.

Om en stöld sker då en dörr lämnats öppen kan äldreboendet bli ersättningsskyldigt.

– Om en boende ska ersättas vid stöld eller inte bedöms från fall till fall. Vi väntar ibland på polisens återkoppling om ärendet. Och ibland kommer saker också till rätta, säger Ann-Christine Hansson.

– Vi informerar också alltid våra nya boende om att de ska se över sitt försäkringsskydd.

Oftast läggs fallen ned, eftersom det är svårt att bevisa vem som gjorde det.Anna Schelin, polis