Nackas äldre lyckligt lottade – gott om plats på äldreboenden

Dystra siffror från länets kommuner – men inte i Nacka.
Dystra siffror från länets kommuner – men inte i Nacka.
Hälften av kommunerna i länet rapporterar att de har brist på äldreboenden. Men inte Nacka. Här finns ett överskott av platser.
– Väntetiden att få en plats är vanligtvis max en vecka, säger kommunalrådet Karin Teljstedt (KD).

13 av 26 kommuner i Stockholms län uppger att de har ett underskott av särskilda boendeformer för äldre. Det framgår i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, som Hem & hyra har rapporterat om.

Platsbristen gör att en del äldre med stora vård- och omsorgsbehov blir kvar för länge på sjukhus. Vilket i sin tur genererar i höga kostnader och proppar i vårdsystemet, skriver tidningen.

– Dessutom skiljer det sig markant mellan kommuner hur man bedömer äldres behov av äldreomsorg, som möjligheten att få en plats på särskilt boende. Det är rimligen smartare att skaffa fram fler platser på särskilda boenden initialt, dålig vård och omsorg kostar mer i längden, säger Anna Eriksson vid SPF seniorerna till tidningen.

Utsocknes får också plats

I Nacka kommun finns 14 särskilda boenden för äldre, varav fem drivs kommunalt. Totalt finns just nu 830 platser. Av dem nyttjas 660 av Nackabor och övriga platser av äldre från andra kommuner.

I augusti öppnar ytterligare ett boende, Silver Life Graningestrand i Saltsjö-Boo, med 54 platser för dementa.

Den som är i behov av en plats behöver inte vänta.

– Nej, det är ingen kö. För dem som har fått ett biståndsbeslut finns det tillgång till platser. Väntetiden att få en plats är vanligtvis max en vecka. Önskar man ett specifikt boende kan man däremot få vänta på plats på just det boendet, om det är mycket populärt, säger kommunalrådet Karin Teljstedt (KD).

Generösa i sina beslut

Det är heller inte så att Nacka kommun är restriktiv i sina biståndsbeslut.

– Vi har sett över hur många som får avslag och avslagsprocenten är lägre än i andra kommuner som vi har jämfört med, säger hon.

Karin Teljstedt berättar att kommunen gör en årlig  behovsprognos som ligger till grund för den långsiktiga planeringen av bostäder för äldre, och att man har god koll på behovet nu och i framtiden. Hon säger att de arbetar aktivt med att skapa fler platser genom att ge privata aktörer möjlighet att etablera sig.

Ytterligare 650 platser behövs

Behovet av boenden för äldre kommer att öka, enligt prognoserna. År 2035 kommer 650 fler platser behövas. Planer på att bygga äldreboenden finns bland annat i Hästhagen, Järlahöjden, Finntorp, Älta och vid Hasseludden.

För äldre som inte är i behov av ett särskilt boende finns andra boendeformer, som seniorboenden eller trygghetsbostäder, och där behövs inget biståndsbeslut.

Seniorbostäder vänder sig till personer som är 55 år eller äldre och finns som både hyres- och bostadsrätter. Det är helt vanliga bostäder som ofta har hög tillgänglighet samt lokaler för social samvaro. Seniorboenden är inget som tillhandahålls av kommunen.

Trygghetsbostäder på gång

Trygghetsbostäder är hyresrätter eller bostadsrätter med gemensamma utrymmen i eller i anslutning till bostäderna. Personal ska finnas tillgänglig och bostäderna ska innehas av personer som fyllt 65 år.

Några sådana bostäder finns ännu inte i Nacka, men planeras i Graninge, centrala Nacka, Orminge centrum, Saltsjöbadens centrum och Älta centrum.


Fakta: Situationen i kommunerna i länet

Kommunernas egna svar om bostadssituationen för äldre.

Källa: Boverket.