Äldreborgarrådet: ”Vi har en bra planering”

Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V): "Vi ligger i fas".
Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V): "Vi ligger i fas".
Fler äldreboenden för friska ska säkra tillgången på äldreomsorg i framtiden.
Det säger Clara Lindblom (V), äldreborgarråd i Stockholms stad.

37 äldreboenden ska byggas i Stockholm innan 2040. Det ska täcka behovet för äldre med stort behov av vård.

Men ett problem kvartstår: En stor grupp äldre nekas plats på äldreboende eftersom de inte bedöms vara tillräckligt sjuka.

– Många äldreboenden i Stockholm är anpassade efter äldre med sjukdomsbehov. De andra, som känner oro och otrygghet men inte har biståndsbehov, faller mellan stolarna, säger Clara Lindblom, äldreborgarråd i Stockholms stad.

Fler boenden för friska

Nu har Micasa fått i uppdrag att producera fler bostäder för äldre med lindrigare besvär, så kallade seniorboenden.

– I stället för att vänta på en lagändring i socialtjänstlagen vill vi göra skillnad nu. Då måste vi skapa fler platser för äldre utan biståndsbehov. Det ska finnas platser även för äldre som inte har stora sjukdoms- och hälsobehov, säger Clara Lindblom.

Hur ser du på att flera boenden tvingas stänga eller byggas om på grund av Arbetsmiljöverket krav?

– Det är en utmaning. Vi har många äldre fastigheter som inte lever upp till kraven. Jag klandrar inte Arbetsmiljöverket, de måste fastställa att de anställda har bra förhållanden. Men om den tidigare majoriteten tagit hand om frågan tidigare hade vi inte haft de här problemen nu.

Läs mer: Dianagården hotas av stängning

Planprocessen för ett nytt äldreboende i Stockholm tar mellan sju och tio år. Kommer ni att hinna klart till 2040?

– Vi räknar med att det måste byggas ett boende per år, och det kommer vi att klara av. Vi har en bra planering och vi ligger i fas.