Äldrehem stoppas inte

CENTRUM Kommunens planer på bostäder och ett äldreboende på Kyrkogatan och Tulegatan har fått kritik från grannar i närheten, som tidigare i år överklagade bygget hos länsstyrelsen. De befarar att transporter till och från boendet medför buller och ökade utsläpp och en minskning av parkeringsplatser och träd. Flera har också invänt mot den nya byggnationen rent estetiskt.

Förra veckan avslog länsstyrelsen överklagandet från och skriver i beslutet att det saknas skäl att upphäva antagandebeslutet.