Äldreomsorg får pensionärskritik

Hässelby-Vällingby Pensionärsrådet i Hässelby-Vällingby riktar skarp kritik till stadsdelsförvaltningen på flera punkter som rör budget och äldreomsorg.

Bland annat för att de inte fått vara delaktiga i att ta fram underlaget för stadsdelens budget för 2013. Rådet skriver också att stadsdelsförvaltningen har en ”tillbakahållande inställning till äldreomsorg”, och slår fast att så kallade trygghetsboenden inte är ett fullgott alternativ till servicehus. Rådet efterlyser också ett bättre utbud av tjänster och aktiviteter till friska pensionärer.