Äldreomsorg får pris för arbetssätt

Socialnämnden har instiftat ett årligt kvalitetspris för att uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen. Första pris har i år tilldelats kommundrivna Storkalmar gruppboende. Enligt motiveringen har gruppboendet ett arbetssätt som minskar och förebygger beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom. Priset var ett stipendium på 60 000 kronor och konstverket Omsorg av konstnären Heikki Haapanen.

Andra pris, ett stipendium på 40 000 kronor, fick Hemtjänst Anne Stalin för ett arbetssätt som gör att den enskilde inte möter fler personal än nödvändigt.