ANNONS

Äldreomsorgen får mer pengar

ANNONS

HANINGE De äldre kan få det bättre i Haninge. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att förstärka äldrenämndens budget med 41 miljoner i år. Majoriteten och oppositionen var eniga i beslutet, som av kommunfullmäktige motiveras genom ett ökat antal äldre invånare, det växande vårdbehovet och för att äldrenämnden ska kunna hålla en god kvalitet i verksamheten i framtiden.

– Utmaningarna i verksamheten blir större i takt med att befolkningen blir äldre, säger Annett Haaf (S) i äldrenämnden.