Äldreomsorgen ska utbildas i HBTQ

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.
HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.
Personal på äldreboenden och fritidsledare på Södermalm ska nu utbildas i hur de möter personer med olika sexuell läggning eller könsuttryck.

Utbildningen ska ges för att öka kunskapen på äldreboendena och fritidshemmen för hur personalen likvärdigt och med respekt ska möta personer oavsett könsidentitet, sexuell läggning eller familjekonstellation.

Inom äldrevården på Södermalm är det totalt 17 personer som ska utbildas, främst chefer och andra nyckelpersoner som sedan ska sprida informationen vidare i organisationen.

För fritidsverksamheten ska fritidsledare gå kursen tillsammans med sina chefer. Totalt 27 personer ska utbildas.

Det är RFSL som står för utbildningen som ska genomföras under tre halvdagar under höst.

Förhoppningen från nämnden är att är att stadsdelens service ska vara ”av lika hög kvalitét och lika väl anpassad för alla oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning”.

 

Fakta

Detta är HBTQ

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Första gången som förkortningen hbt förkom i tryck var i RFSL:s tidning KomUt år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, bög och gay.

Källa: RFSL