Äldreomsorgsföretag i konkurs i Trollbäcken

Företaget som driver Ängsgården i Trollbäcken har gått i konkurs.

– Det var för billigt upphandlat. De fick inte in tillräckligt med pengar, säger Anders Sandberg, advokat och konkursförvaltare.

Ängsgården är ett äldreboende för personer med demenssjukdomar. För tillfället bor 21 personer på Ängsgården och 20 personer har sin arbetsplats där.

För snart ett och ett halvt år sedan övergick driften av äldreboendet i privat regi och det nystartade mindre företaget Mimosa vård och omsorg stod som segrare i kommunens upphandIing.

Nu har företaget begärts i konkurs.

– Jämfört med andra upphandlingar vann Mimosa till ett ruskigt lågt pris. Tyresö kommun har gjort en väldigt bra affär, kan man säga, säger Anders Sandberg, konkursförvaltare.

Tomas Björkman som är upphandlingschef på Tyresö kommun, uppger att Mimosa under upphandlingen kom med det i särklass billigaste anbudet. Enligt honom erbjöd sig företaget att driva omsorg för drygt 200 kronor mindre per vårddygn än den som kom tvåa i upphandlingen.

– Men vi tyckte ändå inte att det var orimligt lågt när vi räknade på det. Tjänstemännen på socialförvaltningen var också nöjda med att få in en ny aktör, någon annan än de stora jättarna, säger han.

Som konkursförvaltare är det Anders Sandbergs uppgift att försöka hitta ­någon som vill och kan ta över driften av Ängsgården, i första hand under de nuvarande premisserna.

– Än har ingen visat något intresse, men i dag ska jag börja ringa runt. Men min gissning är att kommunen får göra en ny offentlig upphandling.

Enligt Tomas Björkman ska upphandlingsenheten fundera på vad man kan göra för att något liknande inte ska hända igen.

– Men något formellt beslut om ändrade rutiner har inte fattats. Så långt har vi inte kommit, säger han.

Under onsdagen besökte fackförbundet Kommunal Ängsgården. Inger Sarensten, förhandlingsansvarig, uppger att personalen känner en stor oro.

– De anställda är smått chockade och oroliga inför framtiden, säger hon.

Lokaltidningen Mitt i har utan framgång sökt Mimosas vd.

Fakta

Här utförs upphandlingar

Tyresö kommun upp­handlar hemtjänst, äldreboenden och LSS-boenden enligt lagen om offentlig upphandling.

Det innebär att utförare lämnar anbud om att sälja en vara eller en tjänst till ett visst pris.

Daglig verksamhet upphandlas enligt lagen om valfrihetssystem.

De som beviljats tjänsterna får välja bland ett visst antal utförare.