Äldreteam kan bli pilotprojekt

Huddinge hoppas få stöd från landstinget för att driva en fortsättning på Äldreteamet, som läggs ner vid årsskiftet. Projektet kan bli modell för hela länet.

I ett pressmeddelande säger den politiska majoriteten i Huddinge att kommunen ska satsa på ökat stöd till Huddinges äldre.

Satsningen innebär att särskilda resurser avsätts för att underlätta anpassningen för äldre som vårdats på sjukhus. Stockholms läns landsting har tidigare signalerat positivt till att skjuta till resurser i projektet som är tänkt minska risken för att patienter som skrivs ut ska tvingas återvända till sjukhus.

Projektet skulle bli en fortsättning på det äldreteam som redan finns men som ska läggas ner. Om landstinget kommer att satsa är fortfarande oklart. I torsdags fick Huddinge kommun beskedet att äldreteamet som finns ska läggas ner. Några löften om stöd för det nya projektet gavs inte.

– Men vi kommer att genomföra våra planer ändå, förklarar Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge.

Huddinges budget, som innehåller 6 miljoner till projektet, tas ungefär samtidigt som landstingets i början av juni. Först då räknar Eva Carlsson-Paulsén med att veta. Hon räknar samtidigt med vissa förändringar i verksamheten jämfört med i dag.

Oppositionen välkomnar en fortsättning av äldreteamets verksamhet.

– Äldreteamet har fungerat väldigt väl. Det har också gett ekonomiska vinster eftersom det lett till färre akuta inläggningar, säger Marie Fors (S), andre vice ordförande i Huddinges äldreomsorgsnämnd.

I övrigt är hon kritisk till majoritetens hantering av budgeten till äldreomsorgen som i år innebär besparingar på 17 miljoner kronor.

Fakta

Tio personer

I äldreteamet, som ännu inte är beslutat, är det tänkt att ingå:

1 projektledare, 4 undersköterskor, 0,5-1 biståndshandläggare, 2 arbetsterapeuter, 2 sjukgymnaster.

Landstinget har ännu inte gett klartecken.

Källa: Huddinge kommun