Äldrevårdare får stödgrupp

Kungsholmen Kungsholmsbor som hjälper äldre närstående kan nu få tips och råd hur de ska hantera vardagen. Kommunens samtalsgrupp möts hos Frälsnings­armén på Sankt Göransgatan 61 och ska ge ”kunskap och information samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande livssituation”.

Intresserade kan kontakta anhörigkonsulent Birgitta Söderkvist genom Stockholms stad.