Äldrevården drar in på ungdomsbesöken

Genom företaget Äldrelyckan har gamla på vårdboenden på Lidingö fått besök av ungdomar. Men efter tre års verksamhet på Lidingö får man nu inte fortsätta.

Sjuksköterskan Ebba Lagercrantz och personalvetaren Johanna Heimer startade företaget Äldrelyckan som ett pilotprojekt 2010. Eftersom båda två kommer från Lidingö valde de att börja på ön, på Siggebogården.

I ungefär tre år har ungdomar från Äldrelyckan varje helg besökt flera kommunala äldreboenden för att umgås med de boende.

Men i mars fick företaget höra att de inte skulle få sina avtal med Lidingö stad förlängda.

– Vi fick nej direkt på telefon, med motiveringen att det inte finns pengar. Jag upplevde att personen jag pratade med inte var insatt i vår verksamhet, säger Ebba Lagercrantz.

De bad om ett möte med Lidingö stad men fick inget gehör. Enligt Ebba och Johanna har flera av de äldre hört av sig och frågat efter ungdomarna som brukade besöka dem.

– Vi hade ju förstått beslutet om kommunen hade gjort en utvärdering och kommit fram till att tjänsten inte var värd pengarna, men det känns väldigt konstigt att de lägger ner miljonbelopp på projektet och sen avslutar utan att ens göra någon uppföljning av vad de köpt, säger Johanna Heimer.

Lillan Axelsson är områdeschef för Siggebogården och Högsätra vård- och omsorgsboende. Enligt henne var det den tidigare chefen som bestämde att man skulle sluta köpa tjänsten, och att hon bara informerade företaget.

Lillan Axelssons chef Bibbi Wikström bekräftar att det var den förra chefen som tog beslutet. Det innebär att det inte finns någon på Lidingö stad som kan svara på varför avtalet inte förlängdes.

Förra veckan berättade Mitt i Lidingö Tidning om de stora besparingar som väntar på Siggebogården och Högsätra vård- och omsorgsboende, men enligt Bibbi Wikström går det inte att säga om det kan ha påverkat beslutet.

– Det här var ett pilotprojekt som pågick längre än det kanske var tänkt. Det är väldigt ovanligt att den här typen av tjänster köps in, säger Bibbi Wikström.

Men Stockholms stad gör tvärtom och satsar ytterligare 10 miljoner på ungdomsbesök i nästa års budget. Deras utvärdering visar att verksamheten lockar unga att börja jobba inom äldreomsorgen, och att de äldre uppskattar och längtar efter besöken.

I Stockholm har man ju jobbat med det här i flera år, varför inte på Lidingö?

– Det blir en fråga att ta ställning till för vår nya områdeschef som kommer i mars, säger Bibbi Wikström.

Fakta

En avdelning stängs

Siggebogården och Högsätra vård- och omsorgsboende har haft svårt att få ekonomin att gå ihop. I slutet av november var underskottet 5,7 miljoner för Siggebogården och 9,2 miljoner för Högsätra.

För att spara stängs en avdelning på Siggebo och personal kan komma att sägas upp.