Äldrevårdspersonal i Bromma utbildas i demens

Nedläggningen av Skolörtens vård- och omsorgsboende oroar insändarskribent.
I Bromma ska 6 sjuksköterskor och 17 undersjuksköterskor specialutbildas i demensvård.
Nu ska äldreomsorgen i Bromma bli bättre på demens.
Dels genom att sjuksköterskor och undersköterskor ska få specialistutbildning, men också genom att hela vård- och omsorgsboenden demenscertifieras.

Antalet demenssjuka i Sverige beräknas stiga de närmaste åren, i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. Därför satsar Stockholms stad nu på att utbilda personal inom äldreomsorgen i demensvård i syfte att höja kvalitén framöver.

I Bromma ska 6 sjuksköterskor och 17 undersjuksköterskor från Alvik- och Blackebergs hemtjänst samt Mälarbackens, Brommagårdens och Sörklippans vård- och omsorgsboenden utbildas vid Silviahemmets specialistutbildning i demensvård.

Pengarna kommer från Stockholms stads kompetensfond, som togs fram i syfte att vidareutbilda stadens egna anställda inom till exempel äldreomsorg, socialtjänst och förskola.

Vid sidan av specialutbildningen av sjuksköterskor och undersköterskor kommer även Brommagården och Sörklippans vård- och omsorgsboenden certifieras som demensboenden. Det innebär att all personal i hela bygget, inklusive lokalvårdare och chefer, ska genomgå en utbildning i demensvård.