Så här har du aldrig sett Östermalmshallen

Om två år kommer det återigen att bedrivas handel här.
Om två år kommer det återigen att bedrivas handel här.
Så här är det tänkt att Östermalmshallen ska se ut efter renoveringen.
Så här är det tänkt att Östermalmshallen ska se ut efter renoveringen.
Joakim Trana (t v) och Thorbjörn Hallmans (t h) från Projektbyrån.
Joakim Trana (t v) och Thorbjörn Hallmans (t h) från Projektbyrån.
Fyllnadslagret under golvcementen innehåller arsenik.
Fyllnadslagret under golvcementen innehåller arsenik.
Handlare i Östermalms saluhall år 1900.
Handlare i Östermalms saluhall år 1900.
Handlaren Fredrik Torsmark i den temporära hallen på torget.
Handlaren Fredrik Torsmark i den temporära hallen på torget.
Ett halvår efter att den stängdes för renovering står den nu helt öde.
Såväl arsenik som skönhetsråd är sådant som man tvingas ta hänsyn till när projektet fortskrider.
Nu ska Östermalmshallen rustas upp.

Där doften av färsk fisk, ost och charkuterivaror vanligtvis dominerar luktar det damm. Dofterna har flyttat till den temporära hallen på torget. Surret från kommers och matservering har ersatts av ljudet av en byggfläkt och en ensam rivningsarbetares tigersåg.

Saluhallen är i dag ett byggprojekt. Men arbetet går framåt, om än med fler saker att ta hänsyn till än vad man trott från början. Bland annat har man under rivningsarbetet upptäckt att golvet innehåller en hel del arsenik. Gift som legat där sedan 1888 och som man på den tiden lade i fyllnadsmaterialet som ett sätt att slippa skadedjur.


Läs mer: Renoveringen riskerar spräcka budget – igen


– Det innebär att man inte kan riva i den takt man vill, säger Olle Henriksson, fastighetskontorets projektansvarige.

Östermalms hall Jordlager under golvcementen innehåller farliga gifter

Fyllnadslagret under golvcementen innehåller arsenik.

En annan stor utmaning för projektet är såklart den noggranna hänsyn man måste ta till det byggnadshistoriska värdet. Samtidigt som målet är att i största utsträckning nå ett slutresultat som är så likt 1888 års upplaga som möjligt så kan det vara omöjligt att uppnå när man tvingas förhålla sig till 2000-talets byggregler.

Något som Thorbjörn Hallmans vid Projektbyrån, företaget som leder bygget, fått erfara.

– Du kommer i ett läge där teknik och antikvariska önskemål är svåra att förena, säger han och syftar bland annat på modern ventilationsutrustning som måste finnas men som Skönhetsrådet och Stadsmuseet har synpunkter på.

– Jag tycker att det är jättebra att det finns antikvariska krav, men ibland kan jag känna att de går till överdrift, säger han och ler snett.

Så här är det tänkt att saluhallen ska se ut efter renoveringen.

Så här är det tänkt att saluhallen ska se ut efter renoveringen.

En mindre motgång för bygget innebär att den låga, vita temporära byggnad som står på torgets södra del blivit kvar längre än tänkt. Där under byggs en sopsugstation som ska husera avfallet från saluhallen. Det är en lösning som innebär att transporterna för avfallet minskar till en femtedel, men i och med att det lämnats in en överklagan angående upphandlingen av betongen för bygget så har sopstationen inte kunnat färdigställas.

– Det kommer ett beslut på överklagan när som helst, säger Thorbjörn Hallmans.

Östermalms hall Fredrik Torsmark, Fågel och viltspecialisten

Fredrik Torsmark är en av handlarna som i den temporära saluhallen på torget.

Men de inblandade i projektet har också upplevt positiva överraskningar. Den temporära hallen, som nu står på torget, har inte alls blivit så dålig för försäljningen som handlarna i exil från saluhallen befarade. Det är till och med så att antalet besökare har ökat markant jämfört med i originalhallen. 30 000 personer i veckan har blivit 45 000.

– Vi märker det inte med mer handel, den är som tidigare. Men det är många yngre människor här nu och förhoppningsvis leder det till att försäljningen ökar också på sikt, säger Fredrik Torsmark som säljer fågel och vilt i en butik som funnits i Östermalmshallen sedan 1946.

Fakta

Fakta. Hotades av rivning

1880-tal – Bygglovsansökningar lämnades in 13 mars 1888, godkändes tre dagar senare och saluhallen invigdes den 30 november samma år.

1910-tal – Fastigheten köps av Stockholms stad 1914. Ett torghandelsförbud införs och fler handlare flyttar in i hallen.

1960-tal – En rivning är nära. Där Östermalmshallen står planerades trafikled och parkeringsplats.

1970-tal – Saluhallens sydvästra del byggs på med en våning.

2000-tal – Utses till världens sjunde bästa saluhall 2007 av den ansedda tidningen Bon Appétit.

2010-tal – Beslut tas 2014 om att hallen ska rustas upp. På hösten 2018 ska arbetet vara färdigt.