Åldring tvingades dra ut elva tänder

Socialstyrelsen är kritisk till att en kvinna på ett äldreboende på Lidingö inte fick den tandvård hon skulle ha haft på fem år.

Till sist fick elva tänder dras ut.

En person har anmält till Socialstyrelsen att hennes mamma förlorade alla kvarvarande tänder i överkäken och tre i underkäken på grund av vanvård eller försummelse under åren 2005 till 2010.

Hösten 2010 upptäckte dottern att mammans framtänder satt löst och att hon började klaga på besvär från tänderna. Då gjordes en undersökning av tandhygienist och tandläkare. Därefter drogs åtta tänder i överkäken och tre i underkäken ut under narkos och man kunde även konstatera att tandköttet var inflammerat.

Socialstyrelsen har gjort bedömningen att kommunikationen mellan tandhygienist och ansvarig sjuksköterska har fungerat dåligt och det har gjort att vården har försenats.

Socialstyrelsen är också kritisk till att de vårdbolag som gjort munhälsobedömningarna inte har registrerat samma antal tänder, utom i två fall. Inte någon gång stämmer de registrerade tänderna med vad som registrerades på Danderyds sjukhus när kvinnans tänder drogs ut.

”Ett lågt ställt krav på en munhälsobedömning är att rätt antal tänder registreras”, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut.

Inte heller har man registrerat karies eller tandlossning, utan plack, tandsten och muntorrhet.

Att det kan vara svårt med tandvård på personer som inte alltid kan medverka, ställer Socialstyrelsen sig kallsinnig inför. Man anser att det är vårdens uppgift att svara upp mot förutsättningarna och anpassa vårdinsatsen efter det, oberoende av personens förutsättningar att medverka.

Efter händelsen har en rad förbättringar gjorts, som Socialstyrelsen anser vara tillräckliga. Till exempel har en rutin för att informationen ska överföras bättre mellan tandhygienisten och sjuksköterskan införts. Nu ska en sjuksköterska ha ansvar för att de åtgärder som föreslås av tandhygienist eller tandsköterska bedöms av tandläkare.

En annan rutin innebär att en munbedömning ska göras av sjuksköterska när en person flyttar in och sedan regelbundet minst två gånger om året.

Fakta

Rätt till vård

Den som har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad kan få intyg för att bli undersökt på boendet och få viss tandvård till sjukvårdsavgift.

Landstinget eller regionen avgör om man får intyget.

Ålder, tandvårdsbehov eller privatekonomi har ingen betydelse.

Källa: 1177.se