Älgarna går säkra i Botkyrkas skogar

Årets älgjakt har börjat, men i Botkyrka går djuren säkra.

Inte en enda älg tänker jaktklubben Botvid skjuta.

Förra året fällde jaktklubben Botvid 14 vuxna älgar, men man hade fått lov till 19 djur. Men i år blir det alltså ingen jakt.

– Vinterstammen är helt enkelt för liten. Vi har tagit ett eget beslut att inte jaga alls, säger Conny Ekman, viltvårdare.

I grannkommunen Huddinge kommer det däremot att jagas som vanligt. Även i jaktklubben Botvid hade man helst gett sig ut på älgjakt.

– Alla vill ju jaga. Men som vi ser det så är det så pass lite älg att vi inte gör det, säger Conny Ekman.

Klubben baserar sitt beslut på resultatet av en flyginventering som de gjorde över hela området från Södertälje via Grödinge och Botkyrka i januari i år.

– Då fanns det 25 vuxna och sex kalvar. Vid förra inventeringen för tio år sedan var det dubbelt så många djur, säger Conny Ekman.

Varför älgbeståndet nu är så litet vet han inte. Många älgar dödas i trafiken.

Lars Jonsson, länsansvarig polis för Nationella viltolycksrådet, konstaterar att antalet älgolyckor minskat och att det bland annat kan bero på fler viltstängsel.

Under 2011 dödades 15 älgar i trafiken i Botkyrka, 2012 hade det minskat till 13 stycken och hittills i år har sex älgar rapporterats trafikdöda.

Men det finns också sjukdomar bland älgarna.

– De blir utmärglade under bästa betessäsong. De blir helt enkelt så utmärglade att de dör.

Enligt Lars Johansson är detta något som har dykt upp på senare år.

– Ingen vet vad det är för sjukdom, säger han.

Totalt får 1 611 älgar, varav 686 vuxna och 925 kalvar, fällas i länet den här säsongen. Dessutom finns vissa möjlighet att skjuta ­ytterligare kalvar.

Årets tilldelning, som kommer från länsstyrelsen, är högre än förra året då totalt 1 540 älgar fick skjutas.

Camilla Frisch, sakområdesansvarig på länsstyrelsens enhet för naturvård, har inga synpunkter på att Botkyrkajägarna avstår från årets älgjakt.

– Jag anser att jaktlagen själva vet bäst, säger hon.