Alger bort när topp ska städas

UPPLANDS-BRo Kommunen kommer under denna vecka att städa på Lillsjötoppen, enligt parkingenjören som svarat en kvinna som kallar sig ”besviken skattebetalare”. Kvinnan har kontaktat kommunen och undrat om skötseln av området.

– Vi har inte haft möjlighet till lika täta skötselintervaller där i år vilket medfört en lägre nivå än tidigare, skriver parkingenjören.

När en ny entreprenör tar över från 1 oktober ingår bland annat att ta bort alger i dammen, skriver parkingenjören.