Alger skrämmer häckande svanar

BRO En kommuninvånare har tre år i rad lagt märke till att ett svanpar gärna häckar vid Kockbacka. Men när värmen kommer blir vattnet alldeles grönt av alger och svanparet försvinner. Kommuninvånaren tycker därför att kommunen kan rensa i vattnet, samt sänka fontänen för att svanparet ska trivas bättre.

Frågan har lämnats över till kommunens tekniska avdelning för svar.