Älgjägare ville ha skogen själva

Älgjakten pågår. Men varningsskyltarna får inte vara utformade hur som helst.

En Huddingebo på promenad i Grödinge upprörs över en skylt som förbjuder folk att vistas i skog och mark.

Hundägaren Gunnar Nygren från Huddinge hade besökt Rosenhill när han tog hunden ut i Grödingeskogarna för en promenad. På väg in i skogen möttes han av en skylt som förbjöd ingång i skogen med hänvisning till älgjakten.

– Jag har själv varit jägare och skyltar kan vara bra, men du kan inte sätta upp egna regler som strider mot lagen. Det fanns heller ingen som undertecknat skylten. Det gick inte att se om det var ett jaktlag eller markägaren, säger han.

Skylten strider mot allemansrätten. På Jägareförbundet anser man också att skylten är olämplig.

– Det kan vara jättebra att informera om att jakt pågår vid infartsvägar och vandringsleder. Men förbudsskyltar tjänar jägarkåren inget på. Den här typen av skyltar retar mest folk som vill promenera eller cykla, säger Henrik Falk, jaktvårds- konsulent på Jägareförbundet.

Anders Gustafsson, länsstyrelsens kontaktperson i Grödinge älgskötselområde där skylten finns, känner inte till den aktuella skylten men säger det är mest av skyddsskäl som jaktlagen sätter upp skyltar och att de sätter även upp dem när de jagar svin.

Han ingår inte i jaktlaget som satt upp skylten. Hans jaktlag sätter upp skyltar som varnar för jakten, men som inte innehåller förbudstext.

– Folk borde vara tacksamma för att vi informerar. Ena stunden klagar man på att vi jagar. I nästa vända klagar folk på älgar och svin inne i samhället. Allmänheten måste begripa att det finns mycket marker att gå i. De kan gå på andra ställen än där jakt förekommer, säger han.

Fakta

Skyltlagen

I lagen om gaturenhållning och skyltning står att allmänheten inte får avvisas från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet.

Källa: lagen.nu.