Älgöbo krävs på vägkostnad

älgö En fastighetsägare på Älgö krävs på 177 946 kronor i gatukostnadsersättning senast den 15 april av Nacka kommun, annars hotar kommunen med att stämma fastighetsägaren.

Kommunen kräver att pengarna betalas in efter att kommunen genomfört åtgärder på Älgö för att uppfylla detaljplanens lägsta godtagbara, krav så att området kan fungera för permanent boende.

I det här fallet har kostnaderna uppgått till 177 946 kronor, inklusive ränta.