Älgöborna hoppas parkeringskaoset minskar

Älgöborna tycker parkeringssituationen på halvön måste lösas.
Älgöborna tycker parkeringssituationen på halvön måste lösas.
Älgöborna tycker parkeringssituationen på halvön måste lösas.
Älgöborna tycker parkeringssituationen på halvön måste lösas.
Parkeringssituatonen på Älgö gick överstyr i år, menar de boende. "Parkeringskaoset från 1980-talet är tillbaka", säger Ally Wanngård. Kommunen uppmanar nu folk att cykla eller ta bussen till Älgö nästa sommar.

Älgö har förvandlats från fritidshusområde till permanenthusområde, kommunala vägar har byggts ut och kommunen har investerat stort på Älgöbadet.

Allt fler badgäster tar bilen ut på somrarna, och den nyss avslutade badsäsongen var värre än vanligt menar de boende.

Parkeringssituation har blivit allt svårare sommartid, och man vill se en lösning till nästa år.

Alla vill åt de bästa p-platserna

Frågan är inte helt okomplicerad.

På Älgö-Svärdsö finns enligt kommunen cirka 60 allmänna parkeringsplatser, men de ligger utspridda på olika platser och i praktiken vill alla åt de eftertraktade 20 p-platserna intill Älgöbadet, eller ”barnbadet”, där även kiosken och tennisbanan ligger.

Vi på Älgö hoppas att kommunen jobbar för en sommarlösning nästa år om det är möjligt

Ally Wanngård, Södra Kustens intresseförening

När det är fullt här sommartid letar inte folk andra p-platser. I stället väljer man att ställa sig längs vägarna, i dikena och utanför hus.

– Det blir smalt och farligt när barn springer omkring, säger Ally Wanngård, ordförande i Södra Kustens intresseförening på Älgö.

Till saken hör att det finns ytterligare över 100 parkeringsplatser på Älgö, men de är reserverade för olika väg- och samfällighetsföreningar.

Enligt Älgöborna är dessa parkeringsytor aldrig helt fulla på sommaren, och ofta bara halvfulla.

Detaljplaneändring gick igenom

I grunden handlar det om en känslig fråga mellan Gåsö- och Älgöborna, en kamp om parkeringarna.

Till exempel har en av föreningarna på Gåsö ensamt 78 parkeringsplatser reserverade på Marenparkeringen, även kallad Gåsöparkeringen.

– Vi på Älgö hoppas att kommunen jobbar för en sommarlösning nästa år om det är möjligt, så att den parkeringen tillfälligt kan utnyttjas på ett bättre sätt till nästa säsong. Då får vi till en bättre omsättning, säger Ally Wanngård.

Vad ska vi och besökarna på Älgö med dem till?

Ally Wanngård om p-platserna man tilldelats på Svärdsö

En annan förening på Älgö har en egen reserverad parkeringsplats med 25 platser.

– Den är heller aldrig full, säger Ally Wanngård.

Älgö kompenserades först med 16-20 allmänna p-platser vid dansbanan. Men när detaljplaneändringen till slut gick igenom i år tappade Älgö parkeringsytan till en av Gåsöföreningarna i stället. De allmänna platserna försvann igen.

Älgö fick i gengäld parkeringsytor på Svärdsö, omkring två kilometer från ”Barnbadet”. Men de 24 p-platserna är alldeles för långt bort, menar Ally Wanngård.

– Platserna är ju bra för de som vill bada på Svärdsö, men vad ska vi och besökarna på Älgö med dem till? säger hon, och fortsätter:

– Sedan 2009 är p-kaoset på Älgö tillbaka och det blir värre för varje år, det är ännu värre än på 1980-talet. Fler har bilar i dag.

Hon tycker att kommunen borde införa fyratimmarsparkering på de bästa badplatsparkeringarna.

– Det skulle frigöra plats och förbättra situationen, säger hon.

540 bostadsfastigheter finns på Älgö. Framförallt har de boende på Ekholmsvägen haft ett ”helsike” i sommar, enligt en Älgöbo som inte vill ha sitt namn i tidningen.

– Folk parkerar nära stranden, i dikena, framför folks garageinfarter. Vi på Älgö tvingas betala omkring 180 000 kronor per hushåll för de kommunala vägarna. Då vill vi ha en gatumiljö som fungerar. Det är klart att folk blir arga. När vi betalar dessa summor kan vi inte ha vild parkering, säger Älgöbon.

På Nacka kommun har man inte märkt av att parkeringssituationen försämrats i sommar, menar man.

Uppmaningen: ta bussen

– Man ska veta att vi har väldigt lite allmän mark på Älgö, speciellt vid badplatsen, och det kan vi inte göra något åt. Men antalet synpunkter som kommer in till oss har minskat avsevärt under året från Älgö- och Gåsöbor jämfört med tidigare år, säger Malin Zeidlitz på Nackas trafikenhet.

Vi vill ju att folk ska cykla och åka kollektivt till Älgö i stället för att ta bilen

Malin Zeidlitz på Nacka kommuns trafikenhet

Kan ni göra mer i parkeringsövervakningen på Älgö?

– Vi skickar ut p-vakter när medborgare ringer in till oss, och på sommaren lägger vi mer parkeringsövervakning på Älgö än i Nackas övriga områden. Parkeringsproblemen på Älgö är väldigt säsongsbetonade, säger hon.

Folk vill helt enkelt ha parkeringsplats vid badet och båtbryggorna.

– Men det finns tyvärr inte utrymme för fler parkeringsplatser intill, säger Malin Zeidlitz.

– Men vi har två allmänna parkeringsytor på Älgö som i stort sett stått tomma i sommar. Men folk tycker det är för långt att gå och vill parkera så nära vattnet som möjligt, eller så känner man inte till de andra p-platserna, säger hon.

Malin Zeidlitz har också ett tips inför nästa sommarsäsong:

– Vi vill ju att folk ska cykla och åka kollektivt till Älgö i stället för att ta bilen, det är något kommunen eftersträvar i alla lägen, säger hon.