Alice Tegnér sätter prägel på tunnlar

TULLINGE Gångtunnlarna vid pendeltågsstationen i Tullinge har fräschats upp och invigdes på nytt förra veckan. Tunnlarna har fått led-belysning och bilder som knyter an till kända barnvisor som tidigare Tullingebon Alice Tegnér skrivit.

– Det kom ett medborgarförslag om att knyta an till något i Tullinges historia, säger kommunens la ndskapsarkitekt Katharina Holmqvist.

Holmqvist förklarar att kommunen i dialoger med kommuninnevånare fått veta att tunnlarna upplevdes som otrygga, mörka och tråkiga av många.

– Och när vi tittade så var det också mörkt och tråkigt.