12,1

procent har den öppna arbetslösheten ökat i Danderyd jämfört med juli förra året. 278 Danderydsbor är nu registrerade som arbetslösa.