Gamla parker fick nya namn

Lidingö Äventyrsparken, Saga­parken, Päronparken, Barnbads­parken och Väpnarparken. Det är exempel på parker som finns på Lidingö, men som tidigare inte haft namn. Efter att Lidingö stad gjort en stor parkinventering på ön bestämde man sig för att namnge alla parker. En del har namngivits utifrån namn som funnits i folkmun, andra utifrån geografiska namn. De totalt 41 parknamnen antogs på kommunstyrelsens möte i går, måndag. Andra parknamn som antogs var Kosterparken, Flaggberget och Brechts dunge. Samtidigt bestämdes att den nya tågbron ska heta Lilla Lidingöbron och att Lidingö sjukhus ska heta Högsätrahuset.