Alla avgick efter parkeringsbråket

Hela styrelsen i Glömsta vägsam­fällighet har avgått efter parkerings­bråket vid sjön ­Gömmaren. Nu har länsstyrelsen utsett en syssloman som ska reda ut härvan.

Det uppslitande bråket i Glömsta vägsamfällighet nådde sin kulmen vid den extrainkallade stämman nyligen.

Efter att hela styrelsen, inklusive den omstridde ordföranden Ulf Larsson, oväntat förklarat att de lämnade sina uppdrag har länsstyrelsen tvingats gå in och tillsätta en utomstående för att få ordning på föreningens affärer.

– Det är inte särskilt vanligt. Vi har bara haft något enstaka fall de senaste åren, säger Annika Hållén vid länsstyrelsen.

I förra veckan tog hon beslutet att utse en opartisk syssloman. Det blir nu hans uppdrag att försöka hitta en ny styrelse och att under tiden också sköta samfällighetens affärer.

– Det är svårt att säga hur lång tid det tar att få ordning på torpet. Efter en tuff tid kan det ibland vara svårt att hitta personer som vill ta på sig styrelseuppdraget, säger Annika Hållén.

Alla som äger hus i området är medlemmar i Glömsta vägsamfällighet. Föreningen har också ansvar för vägen som går genom naturreservatet till sjön Gömmaren. Marken ägs av Huddinge kommun.

Föreningens tidigare ordförande, Ulf Larsson, anlitade i maj ett parkeringsbolag som skulle utfärda böter för felparkerare. Men bolaget lappade också bilar som parkerat på de två parkeringar som kommunen hade ställt i ordning i naturreservatet.

Till slut gjorde Larsson också försök att på eget bevåg stänga av vägen helt för utomstående, något som fick både kommunen och resten av styrelsen att reagera kraftigt.

Magnus Brolin, en av ägarna till parkeringsbolaget GMB Parkering, säger att avtalet med föreningen inte är uppsagt och att övervakningen fortsätter som tidigare.

– Men vi har en dialog med kommunen och hoppas att det ska bli tydligare markerat var det är tillåtet att parkera, säger Magnus Brolin.

Fakta

Bråket har pågått i flera år

Tvisten kring Gömmarens naturreservat har pågått i flera år. Kommunen anser att allmänheten måste ha tillträde till friluftsområdet och naturreservatet vid Gömmaren. Vägföreningen vill bara att de boende ska få använda vägen.

Förra sommaren trodde alla att saken var löst, men i början av maj lät föreningen dela ut nya p-böter i området.