Alla barn erbjuds vaccin mot hepatit B

LÄNET Från och med nästa år erbjuds alla barn i Stockholms län gratis vaccination mot hepatit B. Det har allianspolitikerna i landstinget beslutat.

Hepatit B är mycket smittsamt, främst via blod och sädesvätska, och kan leda till kronisk hepatit med risk för skrumplever och levercancer. Många länder vaccinerar redan mot hepatit B, men eftersom smittan är förhållandevis ovanlig i Sverige har man hittills valt att bara vaccinera högriskgrupper.