Alla barn i Solna ska språktestas

SOLNA Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att alla barn ska språktestas för att bedöma deras språkutveckling från och med höstterminen 2012.

– Syftet är att tidigt möta och stimulera barnets språkutveckling. Det ger möjlighet att tidigt fånga upp barn i behov av extra stöd, säger Arion Chryssafis (M), skolkommunalråd.

Beslutet gäller alla kommunala skolor men staden ska även att bjuda in de fristående skolorna i Solna.