ANNONS

Alla barn ska få gå på Byleskolan

De elever som nekades att gå på Byleskolan i höst kommer att få plats trots allt. En tillfällig lösning ska ge fler skolplatser.

– Vi bedömer att vi har täckt platsbehovet till hösten, säger Byleskolans rektor Anki Bång.
ANNONS

I början av året fick föräldrar till 20 barn i Täby kyrkby veta att deras barn nekats att gå på Byleskolan på grund av platsbrist.

Men nu har Täby kommun tagit fram en lösning för att komma tillrätta med trängseln på skolan.

Alla barn som sökt till skolan – men som tidigare hänvisats till sitt andrahandsval – kommer att få plats nästa termin.

– Vi kommer att kunna härbärgera dem på Byleskolan i höst. Vi bedömer att vi har täckt upp platsbehovet inom Täby kyrkby, säger Anki Bång.

Lösningen på trängseln stavas barack – eller studiepaviljong som både skolan och kommunen hellre kallar det för.

– Det kommer att finnas en extra paviljong där till hösten. Den kommer att ställas ovanpå en paviljong som finns där nu, säger barn- och grundskolenämndens ordförande Eva Wittbom (FP).

Det krävs bygglov för att få uppföra den nya byggnaden, något som Eva Wittbom nu hoppas att man ska få.

– Det går att få bygglov enligt detaljplanen och vi hoppas att ingen ska överklaga planerna. Då drar det ut på tiden och då kanske lösningen inte är där till hösten.

Så det finns inga garantier för att det här blir av?

ANNONS

– Nej, vi kan aldrig garantera något förrän det är på plats. Men planerna ser väldigt lovande ut. Det här är jätteviktigt – Byle är ett väldigt barntätt område och det är jättebra att vi nu har fått fler platser på skolan, säger Eva Wittbom.

Ytterligare en barack på skolområdet är bara en tillfällig lösning.

På sikt är planen att bygga en ny, permanent byggnad för att möta det kommande behovet av fler skolplatser i Täby kyrkby.

Enligt det förslag som kommunen arbetat fram skulle en ny skolbyggnad kunna ligga där Byleskolans basketplan ligger i dag.

Var ska barnen då spela basket?

– Det är en fråga som man får lösa. Men paviljongerna finns ju inte där när den byggnaden kommer dit. Då finns det yta där, säger Eva Wittbom.

ANNONS