Alla bostäder är försenade

Bygget av tornet vid Barnhusbron (Sabbatsberg 18) är i slutskedet av planeringsstadiet – men försenat.
Bygget av tornet vid Barnhusbron (Sabbatsberg 18) är i slutskedet av planeringsstadiet – men försenat.
Projektet Blästern 14 med 80 nya lägenheter på Gävlegatan skulle ha varit antaget 2014.
Projektet Blästern 14 med 80 nya lägenheter på Gävlegatan skulle ha varit antaget 2014.
Projektet Skålen 24 med 60 nya lägenheter skulle ha varit antaget 2014.
Projektet Skålen 24 med 60 nya lägenheter skulle ha varit antaget 2014.
498 bostäder i 13 projekt på Normalm. Alla är försenade.

Nu storsatsar stadsbyggnadskontoret för att få fart på byggandet.

Bygget är full gång i kvarteret Vega vid Observatorielunden, mellan Teknologgatan och Drottninggatan. Här ska 79 lägenheter och en offentlig park stå klar under nästa år.

Men att bygga om de gamla universitetslokalerna har inte varit en snabb process.

Det vet Guliana Conciauro som varit projektets handläggare från 2006 – tills att planen vann laga kraft i juli i år.

– Det var faktiskt mitt första projekt som handläggare, berättar hon.

Till en början ville den dåvarande ägaren Vasakronan utveckla området för kontor. Men efter att både länsstyrelsen, Skönhetsrådet och Stadsmuseet sagt blankt nej gick planerna i stå.

Nya tag togs 2012 då det i stället började planeras för bostäder. Enligt Guliana Conciauro ser projektet betydligt bättre ut i dag än efter första försöket.

– I bland är det faktiskt bra att det tar tid. Det gamla förslaget hade förstört området. Nu kommer kvarteret fortsätta att vara öppet med en offentlig park för stockholmarna.

Att byggprojekt ofta blir försenade i Stockholm är ett faktum. Just nu pågår 11 detaljplanearbeten i stadsdelen Norrmalm för bostadsprojekt. Totalt 389 lägenheter planeras.

Lokaltidningen Mitt i har granskat startpromemoriorna för alla projekten, alltså det första steget hos stadsbyggnadsnämnden, där det bland mycket annat läggs en tidsplan för projektet.

Inget av de 11 projekten har följt den ursprungliga tidsplanen. Och de flesta är kraftigt försenade.

Enligt Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, finns det mängder av orsaker till att projekten tagit längre tid än beräknat. Det kan handla om lokal opinion, synpunkter från länsstyrelsen och byggherrars skiftande intresse.

– Vi har jobbat under flera år på att bli mer effektiva och försöker påverka det vi kan påverka. Men ibland kanske det också är tidsplaner som är för optimistiska. Realistiska planer är bättre för alla inblandade, säger han.

Staden har nyligen höjt bostadsbyggnadsmålen från tidigare redan höga nivåer. Nu ska 7 000 detaljplaner antas varje år.

Enligt Niklas Svensson har stadsbyggnadskontoret bara i år anställt 25-30 nya handläggare för att mäkta med det ökade antalet projekt. De nya handläggarna har ett svårt jobb framför sig där ett allt trängre Stockholm gör det svårare att få igenom byggplaner.

– Det finns inga enkla projekt i Stockholm och det blir inte lättare. Att jobba på ett tidigt skede med dialog med närboende, byggherrar och länsstyrelsen tror jag är en förutsättning för att klara av det här, säger Niklas Svensson.

Fakta

Pågående projekt som skulle ha varit antagna…

…2012

Putten 15, (Malmskillnadsgatan 38), 40 lägenheter

…2014

Blästern 14 (Gävlegatan 16), 80 lägenheter

Modellen 4 (Karlbergsvägen 49), 19 lägenheter

Kadetten 29 (Karlbergsvägen 77), 70 lägenheter

Kurland 14 (Tegnérgatan 37), 2 lägenheter

Skålen 24 (Norrbackagatan 47), 60 lägenheter

Snäckan 8 (Tegelbacken), 17 lägenheter

…tidigare under 2015

Sabbatsberg 18 (Crafoords Väg 14), 36 lägenheter

Trollhättan 30 (Gallerianhuset), 24 lägenheter

Antagande har inte varit än men projekten är efter tidsplan

Vilan 24 och 25 (Tulegatan 44) 11 lägenheter

Hästskon 12 (Sveavägen 2), 30 lägenheter