ANNONS

Nu är alla bussarna fossilfria

Insändarskribenten vill inte att busslinjerna i södra Haninge förändras.
Nu är det biogas, etanol och biodiesel som gäller i bussarna.
Sista dieselbussen har gått. Nu är det fossilfritt som gäller i kollektivtrafiken. Men alla är inte så miljövänliga som det låter.
ANNONS

På fredagen fasades den sista dieseldrivna bussen ut ur kollektivtrafikflottan. Enligt landstingets trafikförvaltning är Stockholm nu den första huvudstadsregionen i världen med helt fossilfri kollektivtrafik.

– Jag är mycket stolt och glad över detta, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

Det finns drygt 2 100 bussar i SL:s flotta. Omställningen till fossilfritt startade redan i början på 2000-talet, och 2006 drevs två av tio bussar med förnyelsebara drivmedel.

Ornö-bussen sist ut

Förra året fanns nio dieselbussar kvar i trafik, och i år har alltså de två sista, små-bussarna på Tynningö och Ornö, bytt komponenter i sina motorer så att de kan köra på biodiesel.

Det var Ornö-bussen som på fredagen var sist ut som konverterad.

I dag är biodiesel det drivmedel som dominerar bussflottan. 64 procent av bussarna körs på det. 15 procent har biogas i tanken och 21 procent etanol.

Utsläpp av kväveoxid

Biodiesel släpper inte ut någon koldioxid, men väl kväveoxid, även om det inte är lika mycket som vanlig diesel. Kväveoxider är giftiga och irriterar luftvägar och slemhinnor, bildar marknära ozon och bidrar till försurning och övergödning av mark och vatten.

En typ av biodiesel, HVO, har också kritiserats för att den innehåller PFAD, som är rester av palmolja. Palmoljeplantagerna bidrar till att regnskog skövlas, framförallt i Sydostasien.

Det är en mindre del av bussarna som körs på HVO, 13 procent. Enligt Kristoffer Tamsons är den HVO som används ursprungscertifierad.

ANNONS

Ska även biodiesel fasas ut?

– När fordonsindustrin kommer ikapp vill vi ha en större andel eldrift, säger han.

Sverige har ett nationellt  mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Stockholms läns landstings mål var övergång till 100 procent förnybart i busstrafiken år 2025 och dit har man alltså nått redan nu.

– Vi hade som mål att uppnå det under den här mandatperioden. Framåt ser vi ytterligare energieffektivisering, solceller på bussterminalerna till exempel, säger Kristoffer Tamsons.

Allianskollegan Gustav Hemming (C) säger att detta ”är ett bevis på att enträget och hårt arbete gör skillnad”.

– Nu vill vi gå vidare med att få båttrafiken helt fossilfri nästa mandatperiod, säger han.