Elva träd ska fällas i Torsviksparken

Torsvik Efter att kommunen besiktigat träden i Torsviks­parken står det klart att elva av träden måste fällas. Träden är angripna av svamp, ruttna, eller står för nära vägen.

Besiktningen är en del av upprustningen av parken som ska göra den mer tillgänglig.

Bänkar och belysning ska ordnas och blommor ska planteras. Det finns 54 träd i parken och de allra flesta behöver bara beskäras.