Alla får hjälp trots lång kö

Gullmarsplan Miljöpartiet uppmärksammade de långa köerna vid Gullmarsplans ungdomsmottagning och ville veta orsaken bakom.

Nu svarar förvaltningen att det handlar om att det ligger fyra stora skolor i närheten och att det är högt tryck på mottagningen.

Men enligt förvaltningen har det aldrig hänt att någon som söker hjälp blivit avvisad.