Alla får inte plats på pendelbåten

Pendelbåten från Dalénum har blivit så populär att vissa turer blir knökfulla och resenärer får stanna på kajen.

Men det blir inte aktuellt med tätare turer i år.

Sedan 2013 är pendelbåtens linje 80 mellan Nybroplan och Frihamnen, via Nacka och Lidingö, en del av kollektivtrafiken. Båten blir allt mer populär.

– Vi har haft en fantastisk resandeökning och märker att efterfrågan ökar hela tiden, säger Göran Malmsten, chef på trafikförvaltningens sjötrafiksektion.

2013 hade linjen runt 300 000 resenärer, året efter närmare 400 000. Årets siffror är inte sammanställda, men det står klart att resandet fortsätter att öka kraftigt.

Framför allt är det soliga helgdagar som många vill åka med båten. Det innebär att vissa turer blir fullsatta och att alla inte får plats.

– Så är det absolut. Vi kan inte göra mycket åt det faktiskt för vi kan inte öka trafiken av ekonomiska skäl. Det kostar pengar att driva kollektivtrafik och vi har vår budget att förhålla oss till.

Landstinget betalar knappt 3 000 kronor i timmen för båttrafiken, en högre timkostnad än för bussarna. Ändå väljer man att satsa på den populära pendelbåten. I år kör båtarna 12 000 timmar, jämfört med 10 000 förra året.

I år blir det ingen utökning av antalet båtturer, men inför nästa år utreder man det.

– Vi försöker. Vi redovisar för politikerna vad det är vi utför och hur mycket pengar det kostar, men vi vet inte hur mycket pengar vi får, säger Göran Malmsten.

Dessutom utreder landstinget om det är möjligt att öka hastigheten på pendelbåtarna, men då krävs dispens från länsstyrelsen och sjöfartsverket. I dag tar det över 40 minuter att åka mellan Dalénum och ­Nybroplan.

Fakta

Nu gäller ny hösttidtabell

Buss 233 är tillbaka mellan Larsberg och Södergarnsvägen, nu med enbart sex turer om dagen, tre på morgonen och tre på eftermiddagen.

Pendlingsbåten från Storholmen till Ropsten går tio minuter tidigare.

Lidingöbanan testkörs just nu men det finns fortfarande inget datum för trafikstart, mer än någon gång under hösten.