Alla får tycka om Stadshagen

Många tycker att Sankt Göransparken känns otrygg. Nu bjuder allmänheten in till ett möte om parkens och Stadshagens framtid.

– Det är läge att bjuda in till dialog, säger Sofia Linder på Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Den upplevda tryggheten i Stadshagen och i Sankt Göransparken har länge varit en följetong. Många boende i området har haft synpunkter på att man känner sig otrygg i området kvällstid.

– Allt fler hör av sig eftersom de anser att antalet personer i området, som på olika sätt är påverkade, har ökat, säger Sofia Linder som är preventionssamordnare på stadsdelsförvaltningen.

På stadsdelsnämndens möte i slutet av augusti framförde också en grupp Kungsholmsbor sin oro mot sprutbytesprogrammet på Sankt Göran.

Lokaltidningen Mitt i Kungsholmen kunde dock berätta efter mötet att det enligt landstinget är troligt att sprutbytarprogrammet, där narkomaner får byta gamla sprutor mot nya, kommer att finnas kvar i området.

I stället ska man alltså försöka göra miljön i området mer trygg för boende. Stadsdelsförvaltningen ska rensa upp i träd och buskage i parken, och i resten av Stadshagen. Även hundrastgården rustas nu upp i parken.

Det kan också bli aktuellt med ett kafé eller någon verksamhet för barn, enligt stadsdelsförvaltningen.

På onsdag den 7 oktober kan man komma till parken klockan 16.00 för dialogmöte. Sedan fortsätter man till klockan 19.00 i Stadsmissionens lokaler, där boende får komma med synpunkter till staden, polisen, Stadsmissionen, Västermalms församling och landstinget.

– Det här har varit planerat längre, men det sammanfaller ganska bra med att fler hör av sig till oss. Det är läge att bjuda in till dialog, säger Sofia Linder.